Zelená úsporám

Funkce a využití tepelných čerpadel

Princip tepelného čerpadla

 • TČ přečerpává nízkopotencionální teplo pro  vytápění a ohřev TUV, kde se zdroj tepla čerpá:
 • z podzemních a povrchových vod
 • z geotermální energie země
 • ze vzduchu

Vytápění tepelným čerpadlem

 • u bytových  domů, rodinných domků, průmyslových budov
 • využívá se na  podlahové vytápění, ohřev TUV či  bazénu
 • čerpání energie, která se přirozeně obnovuje
 • využívání této energie negativně nepůsobí na  životní prostředí
 • při aplikaci TČ se vytápění sníží až o cca 75 %

 

Typy dodávaných tepelných čerpadel


1)   Energie získávaná z vody – VODA/VODA (řeka, studna)

 • TČ odebírá teplo z vody čerpané ze studny
 • studny se vrtají  do hloubky 10-25 metrů
 • po ochlazení o 4 ˚C TČ  vrací vodu do druhé – vsakovací studny
 • předpokladem pro využití podzemní vody jsou příznivé hydrogeologické podmínky


2)   Energie získávaná z půdy – ZEMĚ/VODA  (vrty, zemní kolektory)

Vrty

 • odebírání tepla ze země pomocí vrtů
 • hloubky a počet vrtů se dimenzuje podle výpočtu tepelných ztrát
 • u rodinného domu stačí 1-2 vrty, u větších budov je potřeba více vrtů
 • přenos tepla mezi zemí a TČ zprostředkovává nemrznoucí směs proudící v plastovém potrubí, které je uloženo ve vrtech
 • nemrznoucí směs odpovídá všem požadavkům na ochranu životního prostředí

Kolektory

 • přenos tepla ze země do TČ  zajišťují kolektory uložené 1,5 – 2 metrů pod zemí
 • kolektory jsou naplněné ekologicky nezávadnou směsí vody a monopropylenglykolu
 • plastové hadice se ukládají do rýh dlouhých 15 metrů a širokých 0,9 metrů.
 • zemní kolektor dosahuje výkonu až 1 kW na 10 metrů výkopu.
 • vhodné pro menší rodinné domy, kdy stačí tři až čtyři kolektory.


3)   Energie získávaná ze vzduchu – Vzduch/voda

 • využíváme venkovní jednotky, které odebírají teplo z proudícího vzduchu přes výparník TČ

 

Zákaznický list