Vzduchotechnika a klimatizace

V oblasti klimatizací řešíme tzv. čisté provozy z hlediska hygienických předpisů, tj. dodáváme a řešíme výrobní prostory zákazníka tak, aby byly ošetřeny mikroklimatické podmínky otevřeného výrobku (např. u plniček apod.) a tím zajištěny hygienické podmínky provozu. Stejně tak, aby byly zajištěny podmínky provozu z hlediska bezpečnosti práce.

Současně s tím dodáváme i VZT a klimatizace běžných výrobních i nevýrobních prostor zákazníka.