Tepelná čerpadla

Firma BOHEMIACHLAD spol. s r.o. nabízí kompletní řešení tepelných čerpadel pro průmysl i domácnost. (od projektu, dodávky, instalace až po celkové zprovoznění a servisní činnost)
Výhody:

Přinese Vaší firmě či domácnosti značnou úsporu finančních částek potřebných k vytápění a k ohřevu užitkové vody

Způsob získávání tepla z obnovitelných zdrojů je zcela ekologický.

Princip funkce tepelných čerpadel:

Tepelné čerpadlo je zařízení, které odebírá teplo o relativně nízké teplotě (tzv. nízkopotencionální tepelná energie) z venkovního prostředí anebo odpadní teplo z technologie a toto přečerpává na teplo použitelné pro vytápění objektů a ohřívání teplé užitkové vody. K tomuto účelu je částečně použita elektrická energie, která je při tomto způsobu vytápění hospodárně využívána. Zapojují se také fyzikální vlastnosti pracovní látky - chladiva, která se odpařuje i při nízkých venkovních teplotách. Jde tedy o proces transformace tepla, při kterém je zapotřebí elektrická práce několikanásobně menší než je hodnota získané tepelné energie. Nevyužitým nezůstane ani teplo vzniklé prácí kompresoru tepelného čerpadla, to se započítá do celkem získané tepelné bilance. Efektivita čerpadla je (ale) přímo závislá na teplotě nízkopotencionálního zdroje.