Silové systémy - Měření a regulace MaR

Obory činnosti

Průmyslová automatizace, měření a regulace je v současnosti součástí prakticky všech technologií a tomu odpovídá i šíře nabídky firmy MICROCOMP s.r.o. Na základě požadavku řešitele technologie jsme schopni vyprojektovat a realizovat řídící systém v konfiguraci přesně odpovídající příslušné technologii. Za součást systému je považováno i řešení způsobů měření binárních (kontakty, koncové spínače apod.) a analogových (teplota, tlak, průtok, množství, vlhkost apod.) hodnot, včetně dodávky příslušných čidel. Další část systému řeší způsob ovládání technologie prostřednictvím silových komponentů (motory, servopohony, ventily apod.), projekt a výrobu příslušných rozvaděčových skříní s instalovanými automatizačními prostředky, především programovatelnými automaty (PLC). Vrcholovým produktem systému je vlastní softwarové vybavení pro řízení technologie, včetně počítačové vizualizace, která poskytuje konečnému uživateli maximální množství informací a maximální komfort při ovládání technologie. Firma MICROCOMP s.r.o. řeší celou zakázku vlastními pracovníky jako celek, to znamená od projektových prací, přes dodávku veškerých komponentů, montáž zařízení, oživení systému s technologií, až po zaškolení pracovníků uživatele a předání do provozu.

 

Typické aplikace

Přestože firma MICROCOMP s.r.o. je schopna spolupracovat s řešitelem prakticky jakékoli technologie, nicméně v následujících oborech již byly získány zkušenosti z řady konkrétních aplikací.

Energetika a teplárenství

 • řízení kotelen a výměníkových stanic
 • řízení dopravních cest
 • pneudoprava odprašků
 • elektrické odlučovačelátkové filtry

Potravinářství

 • doprava a dávkování sypkých a tekutých komponentů
 • řízení výrobních technologií
 • řízení chladicích technologií

Technologie obecně

 • třídění surovin
 • jednoúčelové stroje
 • mísírny a výrobny směsí
 • vážicí a dávkovací systémy
 • dopravníkové linky
 • měření teplot, tlaků, vlhkosti, průtoku

Používané komponenty

Pro realizaci systémů průmyslové automatizace a jejich bezproblémový provoz je do značné míry rozhodující kvalita používaných komponentů, se zvláštním důrazem na kvalitu řídících programovatelných automatů. Firma MICROCOMP s.r.o. je schopna nabídnout aplikaci následujících typů programovatelných automatů, pro které vlastníme a používáme příslušná vývojová prostředí.

 • PLC TECOMAT firmy TECO a.s. Kolín
 • PLC firmy HYPEL
 • PLC firmy MICROPEL
 • PLC SAUTER
 • PLC TSX firmy TELEMECANIQUE
 • PLC EX 100, M20, M40 firmy TOSHIBA
 • PLC SLC 500 firmy ALLEN BRADLEY
 • PLC SIMATIC S5, S7 firmy SIEMENS
 • PLC GE FANUC

Pro realizaci vizualizace řízené technologie používáme systémy:

 • PROMOTIC
 • CONTROL WEB
 • CITECT
 • WIN CC