Revize a servis

Revize chladicích zařízení a školení obsluh chladicích zařízení

Každý provozovatel chladicích a klimatizačních systémů je povinen k zajištění bezpečného a hospodárného provozu, ve smyslu ČSN EN 378-1 až 4, ČSN 69 00 12 kapitoly II přílohy a dalších předpisů s nimi souvisejících provozovat a udržovat svá výše uvedená zařízení a podrobovat je předepsaným pravidelným kontrolám, prohlídkám, zkouškám a revizím.


BOHEMIACHLAD spol. s r.o.
zajišťuje kompletní servis

  • revize tlakových nádob
  • revize chladících zařízení
  • revize elektro zařízení a MaR
  • tlakové a těsnostní zkoušky
  • školení obsluh chladících zařízení
  • školení obsluh stabilních tlakových nádob
  • repase, seřizování a pravidelné výměny pojistných ventilů TNS
  • poskytování technické pomoci
  • dodávky náhradních dílů chladících zařízení
  • servisní zásahy, expresní servisní zásahy

 

V rámci servisní činnosti dodává společnost náhradní díly na zařízení a kompletní záruční i pozáruční servis.

Firma BOHEMIACHLAD spol. s r.o. Praha má k provádění revizí chladicích okruhů a tlakových nádob stabilně dostatečný počet kompetentních pracovníků a je připravena uzavřít s každým provozovatelem tlakových nádob a chladicích okruhů příslušnou smlouvu.