Přírodní chladiva

Díky přímému nástřiku chladiva můžeme tedy mít v chladicím okruhu jen minimální zásobu chladiva NH3, což plně odpovídá současným normám a požadavkům na minimalizaci náplní chladiv. Tato minimalizace nám umožní snížit objem chladiva v porovnání se stejným zařízením v klasické podobě až o 60%.